1. máj oslávili aj obyvatelia mestskej časti Biskupice